Tlf. 21472330
Tilslutningsbidrag
Takster for tilslutning                                                   

Bidrag til hovedanlæg

a. Byzone 10.000,00 kr.
b. Landzone 15.000,00 kr.
Bidrag til ledningsanlæg
a. Byzone  
  Enfamieliehuse/sommerhuse  10.000,00 kr.
  Rækkehuse/dobbelthus/lejligheder 5.000,00 kr.
  Institution/industri under 2000 m3 10.000,00 kr.
  Institution/industri over 2000 m3 15.000,00 kr.
  Landbrug/nedlagt landbrug 15.000,00 kr.
b. Landzone  
  Enfamieliehuse/sommerhuse 15.000,00 kr.
  Rækkehus/dobbelthus/lejligheder 10.000,00 kr.
  Institution/industri under 2000 m3 15.000,00 kr.
  Institution/industri over 2000 m3 30.000,00 kr.
  Landbrug/nedlagt landbrug 30.000,00 kr.
Driftsbidrag    
   Vand pr. m3 3,50 kr.
Fast afgift pr. år for enfamieliehuse/rækkehus/dobbelthus        
landbrug/nedlagtlandbrug  900,00 kr.                    
Fast afgift, halvårsforbrug for markhaner, sommerhuse mv. 450,00 kr.    
   
Vandur enfamieliehuse 550,00 kr.

Se div. gegyr og statsafgift under Takstblad

Alle priser er ekskl. moms